Etusivulle

Henkilökohtaista
opetusta ja tukea


Koulutusta
Ryhmille

Yrityksen
markkina- arvo

Kilpailu samoilla
tuotteilla

Riittääkö
potentiaalisia
asiakkaita

Johtaako tilanne
hintakilpailuun

Oman yrityksen
kriittisen pisteen
tunnistaminen

Kateajattelun
hallitseminen


 

Digitaalinen maailma ja sen tuomat mahdollisuudet
yritysten näkökulmasta

 

  • Tunnistaa painopistealueet toiminnassa
  • Perinteisessä toimintaympäristössä toimivat ovat joutuneet muuttaman toimintaansa ja tavoitteitaan vastamaan digitaalista toimintaympäristöä
  • Laitteiden - ja ohjelmien uudet innovaatiot, niiden tuomat mahdollisuudet
    Miten digitaalinen toiminta vaikuttaa johtamiseen, strategiaan, markkinointiin ja tavoitteiden asettamiseen
  • Vaatimuksia ja muutoksia suunniteltaessa lähtökohtana sidosrymien tarpeet
  • Organisaation eri tasoilta vaaditaan asennemuokkausta, yhteiseen tavoitteeseen pyrkimistä ja jatkuvaa uuden oppimista
  • Kilpailutilanteen uusarviointia; kilpailijoista, yrityksen tilasta ja tuotekehittelystä, kustannusrakenteen hallinnasta eli löytää optimaalinen vaihtoehto

 

KEURUUN ATK-PALVELUT
Hyytiäraitti 6    42700 Keuruu
040-5190781

sähköposti; juha.pekkahti@gmail.com
   Y-tunnus 2140722-1

| Sivun alkuun